SOALAN LAZIM

MIFM adalah singkatan kepada ‘MALAYSIA INSTITUTE OF FINANCIAL MANAGEMENT’ (INSTITUT PENGURUSAN KEWANGAN MALAYSIA). MIFM ialah Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO). Perkhidmatan utama kami adalah untuk mendidik rakyat Malaysia tentang perancangan kewangan dan pengurusan hutang untuk mencapai gaya hidup yang lebih baik.
Ya. Kami berdaftar di bawah Seksyen 7 Akta Pertubuhan 1966 dengan nombor pendaftaran PPM-001- 10-19022022 pada 19 Februari 2022 (Lihat Sijil NGO)
Anda boleh menghubungi kami melalui e-mel (mifm.infocontact@gmail.com). Jawatankuasa kami akan membantu anda dengan cadangan kewangan selepas selesai menyemak profil anda
Warga Malaysia yang berumur 21 hingga 60 tahun, yang bekerja sebagai kakaitangan kerajaan atau di syarikat tersenarai di Semanjung Malaysia.
Butir-butir peribadi anda akan disimpan secara selamat seiring dengan Notis Terma Kegunaan dan Privasi kami. Semua informasi ahli yang dikumpul oleh MIFM perlu melalui pelayan keselamatan dengan menggunakan teknologi penyulitan untuk mencegah daripada sebarang kegunaan tanpa kebenaran dengan adanya banyak prosedur sekuriti yang ketat. MIFM tidak akan mendedahkan informasi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda.
Scroll to Top